Logo

Dit was ons congres: "Artificiële intelligentie in de zorg: een revolutie?"

Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:
Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:
Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:

Drie huisartsenkringen sloegen de handen in elkaar en organiseerden een Medisch Ethisch Congres. Lees hieronder een samenvattend verslag:

Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:
Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:
Artsenkring Zennevallei Dit was ons congres:

Het congres toonde aan dat AI een potentieel hulpmiddel is in de gezondheidszorg, maar dat er nog veel uitdagingen zijn die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat het op een ethische, transparante en verantwoorde manier wordt toegepast.

Concrete AI-toepassingen in de praktijk: De meningen over het gebruik van AI in de praktijk zijn verdeeld. In sommige andere landen (zoals Nederland) bestaan wel al een heel aantal concrete toepassingen. In Vlaanderen hollen we echter nog wat achter de trein aan en bestaat er nog geen betrouwbare lijst met toepassingen. De discussie spitste zich toe op het gebrek aan eenduidigheid over het gebruik van algemene chatbots en het belang van transparantie in het gebruik van AI-modellen, vooral als het gaat om het informeren van patiënten. Gezien er bij Chat GPT geen toegang is tot de bronnen die gebruikt worden, wordt het de artsen afgeraden te leunen op deze chatbot.

Invloed van AI op de menselijke aspecten van zorg: Er heerst bezorgdheid over de mogelijke impact van AI op de menselijke interactie in de zorg. Sommigen vrezen dat AI de zorg minder menselijk zal maken en de relatie tussen arts en patiënt zal verstoren door het toenemende gebruik van digitale technologieën. Anderen geloven echter dat AI juist kan bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening, maar benadrukken het belang van duidelijke doelen voor het gebruik van AI en het behoud van de menselijke band in de zorg. In dit verhaal mogen ook de kwetsbare en digitaal ongeletterde groepen niet vergeten worden.

Ethische overwegingen bij het delen van patiëntgegevens voor AI-training: Er is overwegend steun voor het ethisch delen van patiëntgegevens voor het trainen van AI-algoritmes, mits dit op anonieme wijze gebeurt. Echter, er wordt gewaarschuwd voor de uitdagingen rond anonimiteit en de mogelijkheid tot de-anonimisering van gegevens. Het belang van transparantie en verantwoordelijk gebruik van data wordt benadrukt, evenals het betrekken van patiënten bij het delen van hun gegevens.

Vertrouwen in de werking van AI-algoritmes: Momenteel heerst er vrijwel geen vertrouwen in de werking van AI-algoritmes. Op dit moment weten we nog niet wat er gebeurt onder de motorkap van AI en nochtans is dit een absolute must in dit verhaal. Transparantie en accountability zijn onontbeerlijk.  Het debat richtte zich verder op de noodzaak van betrouwbare bronnen en het belang van informeren bij upgrades van AI-systemen.

Toekomstig gebruik van AI in de praktijk: Veel deelnemers zien zichzelf AI binnen vijf jaar in hun praktijk gebruiken. Het belang van een duidelijke strategie en het identificeren van quick wins wordt benadrukt, evenals het behoud van het vertrouwen van patiënten in hun zorgverleners.

In de media

Artikel Mediquality Artikel Medisfeer

De aftermovie

Heb je instagram? Volg en like dan ook onderstaande pagina/video. 

Aftermovie - Instagram