Opdrachten

De artsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert, die binnen een bepaald gebied hun 
beroepsactiviteiten uitoefenen. De leden van een huisartsenkring zijn praktijkvoerende artsen, d.w.z. 
erkende huisartsen, huisartsen in beroepsopleiding of algemeen geneeskundigen met verworven rechten.

 • De belangrijkste opdracht is het organiseren van de wachtdienst in het werkingsgebied van de kring.
 • De kring is de vertegenwoordiger van de huisartsen in de huisartsenzone.
 • De kring is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale gezondheidsbeleid.
 • De kring kan initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder.
 • De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.
 • De kring poogt samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met het ziekenhuis, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.
 • De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.
 
 • De eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekendmaken.
 • De multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren.
 • Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.
 • Toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren
 • De gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren.
 • De huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meer praktijken.
 • Meewerken aan de organisatie binnen de eerstelijnszones van de profylaxe tegen besmettelijke aandoeningen, zowel binnen de reguliere zorg als in het kader van een pandemie die afgekondigd is door de Wereldgezondheidsorganisatie.