Missie & Visie

MISSIE

De missie van de Artsenkring Zennevallei is om hoogwaardige en toegankelijke gezondheidszorg te bevorderen en te faciliteren voor alle inwoners van de regio Zennevallei. Als vereniging van medische professionals streven we naar het bieden van uitmuntende medische zorg, het bevorderen van samenwerking en innovatie, en het versterken van de band tussen artsen en de gemeenschap die we bedienen. Onze missie is gebaseerd op de volgende pijlers:

  1. Kwaliteit van zorg: We zijn toegewijd aan het waarborgen van de hoogste kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg die we leveren. Onze leden worden gestimuleerd om voortdurend hun kennis bij te werken en de nieuwste medische ontwikkelingen te omarmen. We zetten ons in voor evidence-based praktijken en het gebruik van geavanceerde technologieën om de beste resultaten voor onze patiënten te behalen.

  2. Toegankelijkheid en inclusiviteit: We geloven dat gezondheidszorg een basisrecht is en streven naar een gezondheidszorgsysteem dat voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond of sociale status. We willen barrières tot zorgverlening minimaliseren en ervoor zorgen dat alle patiënten gelijke kansen hebben om hoogwaardige medische zorg te ontvangen.

  3. Samenwerking en collegialiteit: Als Artsenkring erkennen we dat samenwerking essentieel is voor het leveren van uitgebreide en holistische zorg aan onze patiënten. We bevorderen een cultuur van collegialiteit en open communicatie tussen onze leden, andere zorgverleners en medische instellingen. Door samen te werken kunnen we synergie creëren en gezamenlijke oplossingen vinden voor complexe medische vraagstukken.

  4. Gemeenschapsgerichtheid: Wij zijn verbonden met de gemeenschap van Zennevallei en zien het als onze verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan het welzijn ervan. We streven naar een beter begrip van de specifieke gezondheidsbehoeften en -uitdagingen van onze regio, en we nemen deel aan lokale initiatieven om de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap te verbeteren.

  5. Continu leren en verbeteren: We geloven dat leren een continu proces is in de medische wereld. Onze Artsenkring moedigt haar leden aan om zich voortdurend te blijven ontwikkelen, zowel op medisch gebied als op het gebied van patiëntenzorg en communicatie. We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening om aan de evoluerende behoeften van onze patiënten te voldoen.

Door vast te houden aan deze missie, willen we de Artsenkring Zennevallei positioneren als een vertrouwde en betrouwbare bron van gezondheidszorg voor de inwoners van onze regio. We streven naar excellente medische dienstverlening, gedreven door empathie en toewijding aan het welzijn van onze patiënten en de bredere gemeenschap.

VISIE

Artsenkring Zennevallei heeft de missie toegankelijk, dynamisch, professioneel en vooruitstrevend te zijn.

Haar doel is een absolute meerwaarde te zijn voor haar leden, een klank- en uithangbord zijn voor de huisartsengeneeskunde en indirect de kwaliteit van de gezondheidszorg van de inwoners in de regio te behartigen. Veranderingen worden uitgebouwd vanuit de basis.

We zijn een efficiënt georganiseerde vereniging die initiatieven neemt teneinde het huisartsenberoep op de meest adequate manier te kunnen uitoefenen, met een dienstenaanbod aangepast aan de noden van nu en in de verre toekomst. Kernwaarden van de verenging zijn toegankelijkheid, respect en verbondenheid.

Onze huisartsenkring zet in op 3 kernpijlers:

1. Communicatie: De kring is de spreekbuis, het contactpunt en het informatieplatform – in de eerste plaats – voor haar leden, maar in de tweede instantie ook voor alle partners in het domein welzijn, zorg en gezondheid en dit op micro-, meso- en macro niveau. Zij initieert, faciliteert en organiseert met als doel samenwerking en kwaliteit te bevorderen en informatiedeling te garanderen.

2. Ondersteuning voor de huisarts: De huisartsenkring wil een absolute meerwaarde zijn voor haar leden. Daarbij biedt het een brede ondersteuning die zowel op individueel als professioneel praktijkniveau gericht is. (organisatie van de wachtdienst en bijscholingen blijft in het kader een basistaak van de huisartsenkring.)

3. Verbinding tussen de huisartsen en netwerk voor partners: Artsenkring Zennevalei streeft naar een ‘clubgevoel’ voor de leden; het zorgt voor cohesie en het is een verrijking om er lid van te zijn. De Kring vormt bovendien de verbinding en de brug met alle actoren in het veld welzijn, zorg en gezondheid.