Diabeteswerkgroep

Voeding Interessante links Terugkoppeling activiteiten 2024

De Diabeteswerkgroep Halle, een samenwerkinginitiatief van Artsenkring Zennevallei, heeft reeds vele jaren ervaring op het vlak van de chronische ziekte diabetes.

Er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire werking. Die komt tot uiting in de samenstelling van de groep.

Zowel huisartsen, een endocrinoloog, kinesisten, podologen, diëtisten, educatoren als andere zorgverleners steken maandelijks de koppen bijeen om tal van initiatieven op poten te zetten.

Zo organiseert de Diabeteswerkgroep Halle ieder trimester infosessies rond diabetes, in het Medisch Huis of op verplaatsing.

Tijdens deze momenten krijgen patiënten allerhande informatie.

Volgende thema’s worden behandeld: voeding en beweging (door de diëtiste en kinesitherapeut), de diabetische voet (door de podoloog), verpleegkundige info (door de referentieverpleegkundige en educator) en sociale informatie (referentieverpleegkundige diabeteskliniek, Vlaamse Diabetesvereniging en mutualiteiten).

Ook is de werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie van andere ludieke activiteiten (kooksessie, wandeldag, …).

 

Jaarprogramma 2024

Artsenkring Zennevallei Diabeteswerkgroep 1
Artsenkring Zennevallei Diabeteswerkgroep 1