• Medische spoedgevallen en Brandweer: 100
  • Politie: 101
  • Europees noodnummer :112
  • Antigifcentrum: 070/245 245
  • Zelfmoordlijn: 1813
  • Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
  • Child Focus: 116 000
  • Tele-onthaal: 106
  • Kinder- en jongerentelefoon: 102