Info Huisartsenkring

1. Wat is een huisartsenkring?

Een huisartsenkring is een vereniging die huisartsen groepeert, die binnen een bepaald gebied hun 
beroepsactiviteiten uitoefenen. De leden van een huisartsenkring zijn praktijkvoerende artsen, d.w.z. 
erkende huisartsen, huisartsen in beroepsopleiding of algemeen geneeskundigen met verworven 

2. Opdrachten van de huisartsenkring:

  • De belangrijkste opdracht is het organiseren van de wachtdienst in het werkingsgebied van de kring.
  • De kring is de vertegenwoordiger van de huisartsen in de huisartsenzone.
  • De kring is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale gezondheidsbeleid.
  • De kring kan initiatieven nemen ter promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen en van de huisartsenwerking in het bijzonder.
  • De kring kan initiatieven nemen ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers.
  • De kring poogt samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met het ziekenhuis, om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen.
  • De kring optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten in zijn werkgebied.