Coronavirus (COVID-19) 03/03/2020

Heeft u koorts en/of luchtwegklachten (hoest, kortademigheid) EN verbleef u recent in één van de onderstaande risicogebieden:

Mogen wij u dan vragen de wachtzaal niet te betreden!

Gelieve telefonisch contact op te nemen met uw huisarts (tijdens de week) of  met de Wachtpost via 02/361.10.10 (tijdens het weekend).

Dank bij voorbaat!

Vous avez de la température et/ou des plaintes respiratoires (toux, difficultés respiratoires) ET vous avez séjourné dans une des régions à risque suivantes :

Nous vous demandons de ne pas entrer dans la salle d’attente.

Prenez contact téléphoniquement avec votre généraliste (en semaine) ou avec le poste de garde au 02/361.10.10 (pendant weekend).

Merci d'avance!